Sözlü ve poster sunumlarınızı aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Özet e-posta adresi: samet.kibar@ethiccon.com.

 

ÖZET GÖNDERİMİ SON TARİH: 30 Eylül 2023

Yazarların sunum tercihi (sözlü veya poster) belgede belirtilmelidir.

Özet gönderimleri e-toplantı kitabında Özet Dokümanı olarak yayınlanacaktır.
Hazırlanan özet İngilizce dilinde olmalıdır.

Kongre Düzenleme Komitesi ve Bilim Kurulu bildiri özetini kabul etme, reddetme ve sunum şeklini (Sözlü/Poster) değiştirme hakkına sahiptir.

Özet gönderimi ve türü (Sözlü/Poster) onaylandıktan sonra sorumlu yazara e-posta yoluyla iletilecektir.

ÖZET GÖNDERİMİ KABUL KRİTERLERİ

Yazarın adı-soyadı, unvanı, çalıştığı yer ve şehri açıkça belirtilmelidir. Ancak bunların dışında özette yazarları veya kurumu tanıtan/tanıtan hiçbir cümle bulunmamalıdır. Özet konular baş ağrısı veya nöropatik ağrı alanlarından seçilebilir. Ayrıca sunumu yapan kişinin adı da belgede belirtilmelidir. Özet İngilizce olarak hazırlanmalı ve en fazla 250 kelime yazılmalıdır.

Özet gönderimi standartlara uygun olması açısından aşağıdaki bölümleri içermelidir:

• Arka plan

• Amaç

• Yöntem

• Sonuçlar

• Çözüm

• 3 ila 5 anahtar kelime

• Araştırmacıların mali ilişkileri (varsa) açıklanmalıdır. Sonuç alınamayan bildiri özetleri kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Özet gönderiminin onaylanması durumunda; Bildiri gönderiminden önce yazarlardan en az birinin (tercihen sunum yapan kişi) kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.

 

SÖZLÜ ÖZET SUNUM KURALLARI

Sözlü özet sunum süresi 10 dakikadır (5 dakika sunum, 5 dakika tartışma).

Sunum için en fazla 12-20 slayt hazırlanması önerilmektedir.

Projektör ve bilgisayar desteği sağlanacaktır.

Onaylanan özetlerin sunum tarihi ve saati daha sonra bildirilecektir.

 

 

POSTER ÖZET HAZIRLAMA KURALLARI

Her poster yatay ekseni 70 cm’yi, dikey ekseni ise 90 cm’yi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

Poster metinleri 1 m mesafeden rahatlıkla okunabilecek boyutta olmalıdır.

Her posterin üst kısmında; Özetin isimleri, yazarları ve çalıştıkları yerler belirtilmeli, ayrıca sorumlu yazarın alt çizgi ile vurgulanması gerekmektedir.

Poster başlığındaki harflerin boyutu en az 2,5 cm olmalıdır.

Posterler kongre süresince Duyuru Alanında asılı kalacaktır.

 

Toplantıda Poster Özet Panosu bulunacaktır. Poster Panosuna yalnızca onaylanan Özet Posterleri asılacaktır.

 

Sunulan bildiri özetleri Kongre Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Puanlama Kongre Özet Değerlendirme kriterlerine göre yapılacaktır. “En İyi 3 Sözlü Özet” ve “En İyi 3 Poster Özeti” sertifika ile ödüllendirilecektir.